گالری تصاویر

طبیعت زیبای روستای شرودان
آموزشگاه زبان خارجه
مسجد امام حسین شرودان
هیئت حضرت ابالفضل العباس شرودان
طبیعت روستای شرودان
پست بانک شرودان
شورای شروداان
خیریخ حضرت امام حسن مجتبی
مدرسه صداقت
دهیاری شرودان
خانه ورزش روستایی شرودان
حسینیه سید الشهدای شرودان
مرکز فرهنگی - قرآنی امام زادگان
امام زادگان شریف و میر مرتضی شرودان
خانه بهداشت روستایی شرودان
mahlat
مسجد جامع شرودان
A00000_5891-1
مزارع روستای شرودان
گلخانه های روستا
مزرعه دانشگدهخ کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واحد شرودان
امام زاده شریف و میر مرتضی شرودان
افتخارات روستا
فهرست